تماس با ما

پل های ارتباطی

1321 4498 021

سالاری

3324 4498 021

سالاری

6841 126 0912

سالاری

chasbgostarnasim@yahoo.com

جاده مخصوص کرج، کیلومتر 18، خیابان 67، خیابان باویلی، پلاک 16

فرم تماس

می توانید از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.

نشانی ما روی نقشه :

فهرست